Skandinavisk Utemiljø Oslo bistår private, borettslag/sameier, bedrifter og det offentlige med ulike typer serviceoppdrag. Eksempler på dette kan være reparasjon eller utskifting av gjerder, porter eller lignende, flytting av spesielle gjenstander innad eller mellom eiendommer, eller annet.

Vi har et bredt spekter maskiner, verktøy og redskaper, eksempelvis mobilt sveiseutstyr for arbeid på stedet og spesiell løfteredskap. Som en del av PBT Gruppen, tilbyr vi dessuten sammen med våre søsterselskaper alt innen drift, vedlikehold, rehabilitering og renhold av selve bygningsmassen.

Har du oppgaver som skal løses – enkle eller kompliserte – ta kontakt!