Skip to main content

Graving og utemiljø

Enten det er for å gjøre uterommet på din eiendom mer brukervennlig og visuelt attraktivt, eller det er behov for oppgraderinger eller nyinstallasjon av infrastruktur, er det viktig å ha en erfaren leverandør for utførelse.

Forestill deg at du går ut av ytterdøren og ser ut over eiendommen, enten det er på en privatbolig, i et borettslag, et sameie eller på en næringseiendom. Alt du ser foran deg, kan Skandinavisk Utemiljø hjelpe deg med.

Det kan være oppgradering av eksisterende uterom, som legging av ny plen, setting av kantsteiner eller etablering av gangveier, kjøreveier, steintrapper eller lignende.

Problemløsing som drenering og reparasjon av skadet dekke, reparasjon av installasjoner som lekeapparater, oppretting av setningsskader og lignende, kan også Skandinavisk Utemiljø hjelpe med.

Eller total nyetablering av uterommet med kjøreveier, gangområder, grønt, rekreasjonsområder og lignende.

Er det nødvendig å oppgradere eller legge ny infrastruktur? Som legging av fiberkabler, reparasjon av dreneringer som ikke fungerer eller etablering av elbil-ladere? Vi står for både det som skjer under og over bakken.

Og skulle det være små oppgaver som reparasjon eller oppsetting av gjerder, flytting eller utplassering av sperresteiner, etablering/fjerning av fartsdempere, sveising av knekte grindstolper, flytting eller nyetablering av postkassestativer eller avfallscontainer-plasser, stiller vårt erfarne service-team opp.

Skandinavisk Utemiljø har et bredt spekter av gravemaskiner, redskaper, verktøy og utstyr, og erfarne medarbeidere for utførelse.

Ta kontakt for befaring og tilbud, og spør oss gjerne om råd hvis du er i tvil om hvordan utfordringer og problemer på din eiendom kan løses!