Skip to main content

Strøing og salting

Om vinteren kan det bli speilglatt dersom det fryser på etter en dag med høy luftfuktighet eller nedbør. Dersom snøen smelter og fryser på igjen kan dette også bli veldig glatt – både for fotgjengere og bilister.

Ved hjelp av strøing og salting blir underlaget tryggere å ferdes på, og en kan redusere faren for at ulykker oppstår.

Hva innebærer tjenesten strøing og salting?

Skandinavisk Utemiljø tilbyr strøing, og da gjerne som fastprisavtale. Dette innebærer at vi kommer til avtalt sted og strør strøsingel når behovet melder seg. Du som kunde betaler en fast pris per sesong.

Vi dukker opp automatisk innenfor den aktuelle perioden (15. oktober til 15. april) når det er fare for glatte veier og frost, og du trenger ikke å ta kontakt så fremt det foreligger en avtale.

Hvorvidt vi strør med salt eller strøsingel er opp til deg som kunde. I et borettslag er det kanskje ikke behov for helt bar asfalt, og da kan det være prisgunstig og miljøvennlig med en avtale om strøing med strøsingel.

Mens strøing oftest utføres på fastprisavtale, saltes det ofte til avtalt pris per gang (eller etter medgått tid og saltmengde). Er det ønskelig med sort asfalt vinteren gjennom, kan det være gunstig med salting slik at underlaget blir bart.

Hvor vil vi typisk strø og salte?

Vi tilbyr strøing og salting av veier, plasser og andre områder der det finnes gående og kjørende. Det kan for eksempel være snakk om internveier i borettslag og sameier, parkeringsplasser, trapper eller oppkjørsler tilhørende private eller bedrifter.

Har du for eksempel behov for strøing og salting av veien til borettslaget, parkeringsplassen eller utenfor et garasjeanlegg? Dette er noe vi kan hjelpe deg med!

Hva strør vi med?

Skandinaviske Utemiljø strør som regel med salt eller nyknust strøsingel uten finstoffer. Med sistnevnte fås minimalt med sand og skitt, slik at en ikke drar med seg så mye av strømaterialet inn i tilstøtende boliger eller næringsbygg.

Nyknust strøsingel uten finstoffer har også den fordelen at den biter godt og er effektiv mot glatte veier.

 Derfor bør du bestille strøing og salting gjennom oss

Dersom du har behov for strøing og salting, finnes det mange gode grunner til å bestille dette gjennom nettopp Skandinavisk Utemiljø. Vi kan vise til…

  • Vaktbil som sjekker vær og føre rundt omkring i byen
  • Lang erfaring
  • Tjenester i hele Stor-Oslo
  • Maskiner og utstyr i alle størrelser og varianter
  • Gode systemer for logistikk
  • Kundeservice 24 timer i døgnet
  • Forutsigbare kostnader
  • Miljøfyrtårn-sertifisering

Kontakt oss i dag om du ønsker et pristilbud eller befaring!